Українська філологія
 
 

Профільне навчання – це різновид диференційованого навчання, що передбачає вираховування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів з метою їх життєвого та професійного самовизначення.

У 5-9 класах з метою професійної орієнтації учнів та формування їхньої комунікативної компетентності здійснюється до профільна підготовка. У 5-7 класах дорофільна підготовка має загальний, неспеціалізований  характер, а у 8-9 класах вона стає професійно орієнтованого, бо саме тут чіткіше визначаються інтереси учнів у виборі майбутнього профільного навчання. У 10-11 класах здійснюється профільне навчання. Воно спрямоване на розв’язання комплексу завдань: формування усвідомленого ставлення до мови та літератури як інтелектуального і духовного надбання; розвиток інтелектуально - креативних здібностей; готовність до адекватного вибору й отримання професійної філологічної освіти; поглиблення знань про мову й літературу, розуміння основних процесів їх розвитку; вдосконалення вмінь і навичок спілкування в різних сферах життєдіяльності.