Методична проблема міста

«Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через професійну компетентність педагога»

2015-2020 рр.

 

 

Методична проблема

Мелітопольської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 20

Мелітопольської міської ради

Запорізької області

 

«Формування ключових компетентностей учнів через створення єдиного освітнього простору школи»

2019-2024 рр.

 

В 2019-2020 навчальному році, педагогічний колектив школи розпочав роботу над новою науково-методичною проблемою «Формування ключових компетентностей учнів через створення єдиного освітнього простору школи».

Основна мета першого (підготовчого) етапу роботи над проблемною темою: визначення стратегії роботи над науково-методичною проблемою, створення сприятливих умов для формування компетентностей, спрямованих на самовизначення, самореалізацію особистості вчителя й учня.

Для реалізаціїї цієї мети,  в 2019-2020 н. р., необхідно вирішити такі завдання:

1. Організація теоретичного вивчення проблеми педагогами.

2. Ознайомлення з нормативною базою освіти.

3. Аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів.

4. Аналіз досвіду впровадження науково-методичної проблеми (зарубіжного та вітчизняного).

5.Осмислення кожним педагогом власного досвіду в контексті обраної теми.

6. Побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів.