Методичне об’єднання вчителів фізики, математики,  інформатики «МІФ»  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО  МО  НА 2019-2020 н.рік:.

 «ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК І ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ,

З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ»

Керівник: Неділько Н. В.

Члени МО: Селюкова Т. П., Сухомлінова Ю. В., Балухтін С. В.,  Усатий В. С.

Неділько Наталія Василівна

Вчитель фізики та математики

Вища категорія, «старший учитель»

Проблемна тема:  Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання практично орієнтованих завдань на уроках фізики

Упровадження інноваційних технологій: Колективно-групове навчання, ІКТ

 

Селюкова Тетяна   Павлівна

Вчитель математики та основ інформатики,
І категорії

Проблемна тема: Запровадження елементів stem- освіти на уроках математики

Упровадження інноваційних технологій: Ситуативне моделювання, колективно-групове навчання, ІКТ

Усатий Віктор Сергійович

Магістр. Викладач математики вищого навчального закладу. Вчитель математики

Спеціаліст 

Проблемна тема: Проектування особистісно орієнтованого освітнього простору уроку математики засобами рівневої диференціації та інноваційних технологій

Упровадження інноваційних технологій: Ситуативне моделювання, колективно-групове навчання, ІКТ

Сухомлінова Юлія Василівна

Вчитель хімії, основ інформатики, основ екології і безпеки життєдіяльності,

Вища категорія

 Проблемна тема: Розвиток самоосвітньої компетентності учнів через упровадження інноваційних освітніх технологій на уроках інформатики

Упровадження інноваційних технологій: ІКТ, технологічне навчання, хмарні технології

 

Балухтін Сергій Вікторович 

Магістр з інформатики, математик-програміст, викладач інформатики

ІІ категорія 

Проблемна тема: Розвиток самоосвітньої компетентності учнів через упровадження інтерактивної технології на уроках інформатики

Упровадження інноваційних технологій: ІКТ, інтерактивна технологія

   

Основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках фізики, математики і інформатики:

– підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);

– мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);

– інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;

– проведення комп’ютерних лабораторних робіт;

– обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);

– контроль рівня знань з використанням тестових завдань;

– використання на уроках і при підготовці до них Інтернет - ресурсів.