Методичне об'єднання вчителів англійської мови та зарубіжної літератури 

 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО МО НА 2019/2020 н.рік: 

«РОЗВИТОК ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНЯ

ПРИ ВИВЧЕНІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 

 

Керівник: Кирилюк Т. А.

Члени МО: Мирошниченко Т. В., Доля Н. І., Ковтонюк І. В., Артеменко А.С.

Кирилюк Таїсія Анатоліївна

Учитель німецької, англійської мови та зарубіжної літератури

Спеціаліст вищої категорії

Проблемна тема: Розвиток комунікативної  компетентності засобами ІКТ на уроках англійської мови

Упровадження інноваційних технологій: Ігрова технологія, ІКТ, інтерактивна технологія

Мирошниченко Тетяна Володимирівна

Учитель англійської мови

Спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»

Проблемна тема: Розвиток комунікативної компетенції засобами інтерактивних технологій на уроках англійської мови

Упровадження інноваційних технологій: Інтерактивна технологія, проектне навчання,

ІКТ

Доля Ніна Іванівна

Учитель російської мови та літератури

Спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»

Проблемна тема: Розвиток самоосвітньої компетентності учнів засобами комплексного аналізу та оцінки художнього твору на уроках зарубіжної літератури

Упровадження інноваційних технологій: Інтерактивна технологія, компаративний аналіз творів

Ковтанюк Ірина Вікторівна

Учитель російської мови та літератури

Спеціаліст вищої категорії

Проблемна тема: Виховання національно свідомих громадян України засобами загальнолюдських цінностей художнього слова

Упровадження інноваційних технологій: Проектна технологія

Артеменко Анна Сергіївна

Філолог, вчитель англійської, німецької мови та зарубіжної літератури

ІІ категорія

Проблемна тема: Використання дидактичної  гри як методу навчання на початковому етапі вивчення англійської мови

Упровадження інноваційних технологій: Інтерактивна технологія

 

Вимоги сучасності до якості знань учнів, орієнтація навчального процесу на вироблення у молодої людини вміння на основі здобутих знань самостійно аналізувати процеси, явища в житті спонукають нас, учителів, шукати такі форми і методи роботи, які допомогли б будувати навчальний процес на основі активної пізнавальної діяльності школярів. Таким чином, особливого значення у педагогічній діяльності надано реалізації принципу активності учня на уроці. Проте всебічно обґрунтованої методичної теорії формування пізнавальної активності учнів поки що не створено.