Методичне об'єднання вчителів англійської мови та зарубіжної літератури 

 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО МО НА 2018/2019 н.рік: 

«РОЗВИТОК ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНЯ

ПРИ ВИВЧЕНІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 

 

Керівник: Кирилюк Т. А.

Члени МО: Мирошниченко Т. В., Доля Н. І., Ковтанюк І. В., Артеменко А.С.

ПІБ

учителя

Фах за дипломом

Кваліфіка

ційна категорія, педагогічне звання

Проблемна тема

Упровадження інноваційних технологій

Мирошниченко Тетяна

Володимирівна

Учитель англійської мови

Спеціаліст

вищої категорії, «старший

учитель»

Розвиток комунікативної компетенції засобами інтерактивних технологій на уроках англійської мови

Інтерактивна технологія,

проектне навчання,

ІКТ

Артеменко

Анна

Сергіївна

Філолог, вчитель англійської, німецької мови та зарубіжної літератури.

 

ІІ категорія

Використання дидактичної  гри як методу навчання на початковому етапі вивчення англійської мови

Інтерактивна технологія

Кирилюк

Таїсія

Анатоліївна

Учитель німецької, англійської мови та зарубіжної літератури

Спеціаліст

вищої категорії

Розвиток комунікативної компетентності засобами ІКТ на уроках англійської мови

Ігрова технологія,

ІКТ, інтерактивна технологія

 

Доля

Ніна

Іванівна

Учитель

російської мови та літератури

Спеціаліст

вищої категорії, «старший

учитель»

Розвиток самоосвітньої компетентності учнів засобами комплексного аналізу та оцінки художнього твору на уроках зарубіжної літератури

Інтерактивна технологія, компаративний

аналіз творів

 

Ковтонюк

Ірина

Вікторівна

Учитель

російської мови та літератури

Спеціаліст

вищої категорії

Виховання національно свідомих громадян України засобами загальнолюдських цінностей художнього слова

Проектна технологія

Вимоги сучасності до якості знань учнів, орієнтація навчального процесу на вироблення у молодої людини вміння на основі здобутих знань самостійно аналізувати процеси, явища в житті спонукають нас, учителів, шукати такі форми і методи роботи, які допомогли б будувати навчальний процес на основі активної пізнавальної діяльності школярів. Таким чином, особливого значення у педагогічній діяльності надано реалізації принципу активності учня на уроці. Проте всебічно обґрунтованої методичної теорії формування пізнавальної активності учнів поки що не створено.