Профільне навчання ЗОШ №20

   

Аналіз роботи щодо впровадження профільного навчання  у 2017-2018 н.р.

Основною метою педагогічного колективу школи було створення умов для виявлення розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Загальною тенденцією розвитку старшої школи була її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної та допрофільної освіти.

Школа працювала відповідно до Проекту  «Профільне навчання» в школі на 2014-2019 роки. Згідно цього Проекту  та відповідного навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечено  впровадження профілів навчання.

Формування допрофільних класів (основна школа)

8а клас – поглиблене вивчення української мови та літератури (збільшення годин інваріантної складової за рахунок варіативної складової: +4 год.(2 - з укр.мови, 2 - з укр.літ.) та  факультативуу «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» - 1 год. (програми  МОНУ).

9а клас – поглиблене вивчення української мови та літератури (збільшення годин інваріантної складової за рахунок варіативної складової: +3 год.(2 - з укр.мови, 1 - з укр.літ.)                                       

Формування профільних класів (старша школа)

Клас

Кількість учнів

в класі

Напрям

Профіль

Предмети, які вивчаються на поглибленому рівні

10

17

філологічний

українська філологія

  • українська мова,
  • українська література
  • зарубіжна література

11

18

 

10 клас

Спецкурс «Виразне читання» (Програми курсів а вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи. Автор Л.М.Сипко, «Грамота», 2011)

Факультативи:

  • Практикум із синтаксису української мови (Програми курсів а вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи. Автор  С.Л.Глоба. «Грамота», 2011)

 11 клас

Факультативи:

  • Сучасна українська література (Програми курсів і факультативів з української літератури. За заг.ред. К.В.Таранік-Ткачук «Грамота», 2011)
  • Практикум із синтаксису української мови (Програми курсів а вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи. Автор С.Л.Глоба. «Грамота», 2011)

 

Робота щодо впровадження профільного навчання  у 2018-2019 н.р.

           Упровадження

  • допрофільного навчання у 9-х класах, поглиблене вивчення української мови та літератури;
  • профільного:

10-11 клас – філологічний напрям, профіль української філології. Предмети, що вивчаються на профільному рівні:

10а клас - українська мова, українська література.

11а клас - українська мова, українська література, зарубіжна література.

Факультативи та спецкурси:

  10а клас – курс за вибором з української літератури «Виразне читання», факультатив  «Стилістика української мови».

  11 клас - факультативні курси «Практикум із синтаксису з української мови»,  «Сучасна українська література

План роботи із впровадження профільного навчання в школі  

№ з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальний

1.

Здійснити програмне забезпечення інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів (курсів за вибором, факультативів тощо).

До 01.09

Сухомлінова Ю.В.

2.

Проаналізувати роботу методичних об’єднань вчителів школи.

До 30.05

Керівники ШМО

3.

Провести моніторингове дослідження готовності  вчителів до роботи у профільних класах

Протягом І семестру

Матяш О.Д.

4.

Проводити роботу з учнями та їх батьками з питань професійної орієнтації молоді

Постійно

Класні керівники,

Матяш О.Д.

5.

Забезпечити впровадження соціально-психологічних програм, тренінгів, факультативів, гуртків щодо розвитку індивідуальних особливостей учнів і їх здібностей, нахилів, інтересів.

За планом практичного психолога

Сухомлінова Ю.В.

Матяш О.Д.

6.

Проводити консультації для класних керівників щодо професійних потреб та інтересів учнів.

Постійно

Матяш О.Д.

7.

Організовувати цільові екскурсії для учнів до організацій, служб тощо.

За планом

Класні керівники

8.

Співпрацювати з громадськими організаціями щодо професійного самовизначення учнів.

Постійно

Класні керівники

9.

Вивчати кращий досвід педагогічних колективів з питання допрофільного і профільного навчання.

Постійно

Сухомлінова Ю.В.

10.

Аналізувати діяльність з питання допрофільного і профільного навчання в плані роботи школи.

Травень 2019 р

Сухомлінова Ю.В.

11.

Залучати учнів до участі в конкурсах, турнірах, олімпіадах, змаганнях та моніторинг їх результатів.

Постійно

Вчителі-предметними

12.

Поповнювати бібліотечний фонд навчально-методичною, сучасною довідниковою літературою відповідно до профілів навчання.

Постійно

Сотнік С.В.

13.

Проводити просвітницьку діяльність з батьківською громадськістю з метою надання допомоги у визначенні майбутньої професії дітей.

За планом

Класні керівники

14.

Проводити консультування психологом батьків учнів основної та старшої школи стосовно вивчення освітніх запитів учнів.

Постійно

Матяш О.Д.